Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta – arhiv objav

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V) – nadomeščanje

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

  Opis del in nalog: strokovno sodeluje z učitelji pri pouku v zvezi s uvajanjem učencev v uporabo računalnika, informira strokovne delavce zavoda o novostih na informacijskem področju in izobraževanje le-teh, skrbi za strojno in programsko opremo, možno dopolnjevanje do polnega delovnega časa s pedagoškim delom. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj matematike – nadomeščanje

  Opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov; izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu); izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V)

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, delo v popoldanskem času, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V) – nadomeščanje

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj v OPB

  Opis del in nalog: Izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu

  Opis del in nalog: izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki/učenci/otroki v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda; izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki/učenci/otroki v skladu s pravili stroke; sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu

  Opis del in nalog: izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki/učenci/otroki v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda; izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki/učenci/otroki v skladu s pravili stroke; sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj v OPB

  Opis del in nalog: Izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Računovodja VII/1

  Opis del in nalog: izvaja in vodi dela v računovodstvu, načrtuje ter odgovarja za zakonito,  pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog, pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti, vnašanje v sistem eMA in v program KPIS ter opravlja druga dela po navodilih vodstva zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA, (VII/1) Druga potrebna dodatna…

Dostopnost