Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta – arhiv objav

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj kemije in biologije

  Opis del in nalog: Izvajanje rednega pouka z znanji kemije in biologije, dopolnilnega in dodatnega pouka; izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj fizike in matematike

  Opis del in nalog: Izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka z znanji fizike in matematike; izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: ADMINISTRATOR (V)

  Opis del in nalog: opravlja strojepisna in splošno administrativna dela za Center, sprejema, predaja ter naroča telefonske pogovore, sprejema in pripravlja pošto, ter jo vpisuje v delovodnik, vodi razne evidence, piše naročilnice in izdaja potne naloge za osebna in službena vozila ter vodi evidenco, vodenje porabe sredstev po stroškovnih mestih, priprava podatkov za obračun plač,…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu)

  Opis del in nalog: izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki/učenci/otroki v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda; izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki/učenci/otroki v skladu s pravili stroke; sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (V)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj komunikacije – logoped

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja druge naloge v nujnih primerih. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V) – nadomeščanje

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V)

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, delo v popoldanskem času, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj v OPB

  Opis del in nalog: Izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za DSP

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; sodelovanje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami; izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih zavodih oziroma organizacijah in se jih…

Dostopnost