Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Prosta delovna mesta – arhiv objav

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj komunikacije – logoped

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja druge naloge v nujnih primerih. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za DSP

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; sodelovanje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami; izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih zavodih oziroma organizacijah in se jih…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj športne vzgoje

  Opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov; izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu); izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj v OPB

  Izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja druge naloge v nujnih…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (V)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V) – nadomeščanje

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

  Opis del in nalog: strokovno sodeluje z učitelji pri pouku v zvezi s uvajanjem učencev v uporabo računalnika, informira strokovne delavce zavoda o novostih na informacijskem področju in izobraževanje le-teh, skrbi za strojno in programsko opremo, možno dopolnjevanje do polnega delovnega časa s pedagoškim delom. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj matematike – nadomeščanje

  Opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov; izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu); izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V)

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, delo v popoldanskem času, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Varuh negovalec (V) – nadomeščanje

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

Dostopnost