Srednja šola izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost za slepe in slabovidne dijake, ki so na šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi.

Izobraževalni programi so prilagojeni glede na posebne potrebe dijakov, trajajo leto dlje od običajnih. Prednost šolanja je v tem, da so razredi manjši (največ 7 dijakov v razredu), uporabljamo prilagojene oblike in metode dela. Za vsakega dijaka pripravimo individualiziran program dela.

Na srednji šoli izvajamo naslednje programe:

  • Administrator
  • Ekonomski tehnik
  • Ekonomski tehnik PTI
  • Pomožni administrator
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Poleg obveznega programa nudimo v srednji šoli vrsto interesnih dejavnosti: kulturne, športne,ekskurzije, projektni teden, letne tabore itd. Vse te dejavnosti so prilagojene slepim in slabovidnim.