Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Vrtec


V vrtec se vključujejo slepi in slabovidni otroci, stari od enega do šestih let, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. V našem vrtcu so zanje organizirane specialnopedagoške, logopedske in ostale dejavnosti, ki se vsakodnevno izvajajo pri nas.

Delo poteka po kurikulu za vrtce, ki zajema področje razvoja gibanja, jezika, umetnosti, matematike, narave in družbe. Prilagojen program pa poleg tega vključuje tiflopedagoške cilje, ki jih uresničujemo v okviru osnovnega kurikula ter kot specialnopedagoške dejavnosti, kamor sodijo:

  • socializacija (hranjenje, oblačenje, usvajanje higienskih navad, pridobivanje socialnih veščin),
  • komunikacija (govorni razvoj, pridobivanje pojmov in predstav, predvaje opismenjevanja, vaje čutil – zlasti razvijanje vida in tipa, navajanje na avdiovizualne in optične pripomočke ter seznanjanje z računalnikom),
  • orientacija in mobilnost (orientacija v prostoru in zunaj. Orientacija na delovni ploskvi, navajanje na uporabo bele palice, navajanje na varno hojo v prometu ter samostojno gibanje v znanem okolju in s spremljevalcem v manj znanih ali neznanih okoljih).

Oblike in metode dela, didaktična sredstva in igrače so prilagojene slepim in slabovidnim otrokom. Znanja, spretnosti in veščine otroci usvajajo preko igre in izkustvenega učenja. Vrtec se vključuje v projekte glede na starost otrok.

Vrtec je odprt devet ur. Potek dneva v vrtcu:

  • Prihod in sprejem: individualni pogovori in dejavnosti po želji otrok
  • Priprava na zajtrk, zajtrk, nega
  • Načrtovane dejavnosti in dejavnosti na pobudo otrok v igralnici, telovadnici ali na prostem, ki spodbujajo otrokov razvoj; gibanje na prostem, sprehodi, različni ogledi prireditev, obogatitvene dejavnosti
  • Priprava na kosilo, kosilo, nega, priprava na počitek, počitek
  • Nega, popoldanska malica, dejavnosti v igralnici ali na prostem do odhoda domov

Vizija vrtca

V vrtcu Center IRIS, nudimo spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni ter ustvarjalni otroci in odrasli. Vrtec, ki razvija partnerski odnos s starši in sledi sodobnim načinom pedagoškega dela.

(Skupno 1.329 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost