Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oznaka: zakonodaja

 • Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

  S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Povezave do drugih pomembnih zakonov in predpisov najdete na strani Zakonodaja.

 • Zakon o socialnem vključevanju invalidov

  Državni zbor je 17.4.2017 sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. (Uradni list RS, št. 30/18) Namen zakona je ustvarjati pogoje za čimbolj enakopravno in enakovredno življenje oseb s trajnimi ali prirojenimi okvarami, ki brez nudenja podpornih storitev nemorejo samostojno opravljati večine ali vseh…

 • Zakon o osebni asistenci

  Državni zbor RS je 17. februarja 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci, ki osebno asistenco priznava kot pravico invalidov. Osredotoča se na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Zakon naj bi se začel uporabljati 1. 1. 2019. Storitve osebne asistence zajemajo storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči…

 • Javna objava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnlogijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah za namen prvega javnega posvetovanja. S tem predlogom se bodo vnesla dopolnila, popravki, ki jih določa Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za osebe s kakršnimikoli motnjami branja. Predlog je dosegljiv na…

 • Zakon o osebni asistenci

  Državni zbor RS je 17. 2. 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci, ki naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2019. Najkasneje do 30. junija 2018 pa bodo morali biti s strani ministrstva sprejeti vsi podzakonski predpisi, ki bodo natančneje specificirali uporabo zakona ter zagotovili sistemsko urejeno izvajanje osebne asistence. Nekaj osnovnih določil v tem…

 • Priročnik Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi

  Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s predstavniki različnih invalidskih organizacij in kot nadaljevanje dela v zvezi s pripravo Pravilnika o univerzalni gradnji izdal priročnik z naslovom Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi.  

 • Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

  Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu št. 71/2014 z dne 03.10.2014. Opozarjamo na nekaj pomembnih novosti v 2. sklopu pod naslovom TEHNIČNI PRIPOMOČKI.

Dostopnost