Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oddelek strnjene oblike izvajanja DSP


S strnjeno obliko izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki poteka na Centru IRIS, se želimo odzvati na različne potrebe slepih, slabovidnih in otrok z okvaro vida, njihovih staršev in strokovnih delavcev v inkluzivnih šolah. Namen strnjene oblike DSP je, da lahko otrok v času vključitve v Center IRIS premosti morebitne težave in izzive ter nadgradi svoja znanja in veščine, ki jih pridobiva v okviru pouka na matični šoli. Vključitev v oddelek je prostovoljna in brezplačna.

Predlagane vsebine DSP in kdaj je smiselno vključevanje v oddelek

Vašemu otroku lahko nudimo pomoč predvsem pri:

 • usvajanju kompleksnih pojmov in razvijanju predstav z ustreznimi pripomočki, prilagojenimi za slepe in slabovidne (npr. modeli živali, pestra zbirka glasbil, prilagojen tipni koordinatni sistem …),
 • razvoju tehnik opismenjevanja v brajici ali vidni pisavi (učenje in utrjevanje brajice, slepega desetprstnega tipkanja),
 • navajanju na uporabo računalnika, prilagojene strojne in programske opreme (brajeva vrstica, elektronsko povečalo, povečava zaslonske slike),
 • veččutnem učenju (razvoj tipnega, slušnega zaznavanja, vaje vida),
 • navajanju na delo s prilagojenimi učbeniki, pripomočki in drugo opremo,
 • razvijanju različnih učnih strategij,
 • spoznavanju različnih tipov nalog na učnih listih in pisnih preizkusih,
 • razvijanju samostojnosti pri šolskem delu.

O vključitvi otroka v oddelek je smiselno razmislit ob:

 • dilemi, kam vpisati vašega otroka v prvi razred – v lokalno osnovno šolo ali v Center IRIS,
 • usvajanju specialnih znanj (npr. brajica, vaje vida, orientacija, linearni matematični zapis, vsakodnevne spretnosti),
 • usvajanju novega pripomočka za delo pri pouku (npr. elektronska lupa ali brajeva vrstica),
 • pripravah na nacionalno preverjanje znanja (NPZ),
 • pripravah na različna tekmovanja,
 • pripravah na izvajanje bralne značke,
 • drugih potrebah in izzivih, ki se pojavljajo med vzgojno-izobraževalnim procesom.

Kdaj in za koliko časa se lahko otrok vključi v oddelek?

Obisk pouka prilagajamo otrokovim potrebam, zato se lahko v oddelek priključi kadarkoli med šolskim letom. Lahko nas obišče enkrat ali večkrat, le za en dan, teden dni ali več časa. Ker pouk poteka v dogovoru z matično šolo, z učno snovjo ni v zaostanku. Pri pripravi programa sodelujejo tako otrokov razrednik, tiflopedagog ter učitelji v Centru IRIS. Skupaj pripravijo načrt dela in individualni urnik za učenca. Običajno se otroci priključijo drugim razrednim oddelkom Centra IRIS, v določenih primerih pa lahko delo poteka individualno.

Učencem omogočamo tudi brezplačno nastanitev v domu učencev in dijakov Centra.

Prednosti vključevanja vašega otroka v oddelek strnjene oblike izvajanja DSP

Vaš otrok bo:

 • deležen dodatne strokovne pomoči in podpore pri učenju novih veščin ali pripomočkov in drugih novosti,
 • na tekočem s šolsko snovjo, ki jo bodo obravnavali njegovi sošolci v matični šoli,
 • spoznal svoje vrstnike in mogoče tudi prijatelje, ki se soočajo s podobnimi izzivi v šoli in življenju ter
 • pridobil nove izkušnje, ki bodo okrepile njegovo samozavest in ga opolnomočile.

Starši:

 • dobite potrditev, da vaš otrok prejema znanja in razvija svoje veščine v ustreznih okoljih,
 • ohranjate zaupanje v obe inštituciji, v kateri je vključen vaš otrok, ker je zanj poskrbljeno celostno in
 • imate možnost pogovora s strokovnimi delavci Centra IRIS o delovanju in napredovanju vašega otroka.

Učitelj v inkluzivni šoli:

 • pridobi možnost sodelovanja z učitelji Centra IRIS z različnih predmetnih področij in na ta način lahko nadgradi svoja obstoječa znanja ter
 • je bolj suveren pri podajanju snovi in ocenjevanju.

Kako poteka vpis otroka v oddelek?

 1. Najprej je pomembno, da mobilni pedagog, učitelj in starši izrazijo interes za vključitev otroka v oddelek strnjene obravnave DSP.
 2. Interes in namen nato opredelijo v otrokovem individualiziranem programu (IP).
 3. V naslednjem koraku mobilni pedagog o načrtovanju prihoda otroka obvesti koordinatorja oddelka strnjene obravnave DSP v Centru IRIS.
 4. Koordinator nato s pomočjo matičnega učitelja in mobilnega učitelja pripravi program dela.
 5. Koordinator vzpostavi kontakt s starši ter jim pošlje prijavnico, ki jo izpolnjeno vrnejo vsaj deset dni pred izvedbo strnjene obravnave DSP.

Kaj sledi po zaključku izvedbe strnjene obravnave DSP?

 1. Po zaključku izvedbe programa sestavi koordinator končno poročilo o poteku strnjene obravnave DSP. Prejmejo ga mobilni pedagog, otrokov matični učitelj ter starši.
 2. Po zaključeni izvedbi se lahko starši in učitelji obrnete na strokovne delavce, vključene v proces izvajanja. Z veseljem vam bodo odgovorili na zastavljena vprašanja.

Dodatne informacije in vprašanja

Zelo bomo veseli vašega zanimanja in vprašanj, ki se vam porajajo. Naslovite jih lahko na:

Informacije so na voljo tudi v zgibanki (pdf).

(Skupno 795 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost