Enota za pomoč inkluziji je podporna služba inkluzivnim procesom, saj zagotavlja strokovno obravnavo in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami vida, vključenih v večinske šole – izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Cilji delovanja enote za pomoč inkluziji

 • celostna  usposobitev slepega ali slabovidnega  otroka in mladostnika, temelječa na prepoznavanju in zmanjšanju razvojnih zaostankov, ki so posledica motnje vida
 • priprava družinskega, šolskega in širšega socialnega okolja na obravnavo, vzgojo in usposobitev slepega ali slabovidnega otroka in mladostnika
 • usposobitev vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki obravnavajo slepega ali slabovidnega otroka ali mladostnika

Dejavnosti enote za pomoč inkluziji

 • specialno-pedagoško (tiflopedagoško) obravnavo slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov
 • mobilno spremljamo otroke in mladostnike v večinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah
 • svetoujemo učiteljem in drugim strokovnim delavcem glede načrtovanja pouka, prilagajanja metod in didaktičnih pripomočkov, specializirane opreme…
 • organiziramo in izvajamo seminarje za  vse ciljne skupine  (učitelji, starši, zainteresirana javnost…)
 • tečajne oblike dela, tematske delavnice, športne aktivnosti, organizacija taborov za ciljno skupine slepih in slabovidnih in otrok in mladostnikov…

Delovanje enote zagotavlja otroku in mladostniku pridobivanje ustreznih učnih izkušenj preko različnih senzornih poti (sluh, tip, vonj, vid, okus) ter možnost aktivne interakcije z okoljem, ki je osnova za razvoj socialnih, kognitivnih in emocionalnih sposobnosti. Močno je orientirano na pomoč, svetovanje in izobraževanje otrok in mladostnikov, njihovega ožjega socialnega okolja (družine: starši, sorojenci, stari starši) in širšega socialnega okolja (šola, sovrstniki in njihovi starši, zdravstveno osebje, ki z otrokom dela, vodstvo šole, svetovalni delavci in učitelji).

Izobraževanja

Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju nudimo podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave slepih in slabovidnih otrok ter otrok z okvaro vida v okviru projekta Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Projekt bo trajal do 30. 9. 2021.

Namen projekta je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanjeotrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih programih. Vsebine se nanašajo na različna področja dela, preko katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, fleksibilnost, občutek odgovornosti. Projekt je financiran iz Evropskega socialnega sklada, zato so vsa izobraževanja za strokovne delavce brezplačna. Strokovni delavce dobijo ustrezna potrdila o udeležbi na izobraževanju.

Ciljne skupine so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

PROGRAMI:

Programe strokovnih usposabljanj lahko sestavimo v sodelovanju z institucijo in vsebine prilagodimo konkretnim potrebam. Strokovna usposabljanja so namenjena strokovnim delavcem za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ali mladostniki ter otroki z okvaro vidne funkcije.

Programi obsegajo različne izobraževalne metode:

 • splošna predavanja,
 • usposabljanje v obliki delavnic,
 • usposabljanje v obliki timskega dela,
 • individualna svetovanja.

Vsebine se nanašajo na različna področja dela, preko katerih se razvijajo kompetence, ki jihstrokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritičnomišljenje, fleksibilnost, občutek odgovornosti.

(Skupno 374 obiskov, današnjih obiskov 1)