Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Avtor: Magdalena Oletič

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Administrator (V)

  Opis del in nalog: opravlja naloge, določene s predpisi in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest za administratorja. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA IZOBRAZBA ADMINISTRATIVNE, UPRAVNE, EKONOMSKE SMERI, Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo zoper spolno nedotakljivost, kandidati naj v vlogi navedejo številko razpisa. Znanje…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (računalništva)

  Opis del in nalog: učitelj računalništva neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (matematike)

  Opis del in nalog: učitelj matematike neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (biologije in OPB)

  Opis del in nalog: učitelj biologije in OPB neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (geografije in OPB)

  Opis del in nalog: učitelj geografije in OPB neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč – (štajerska regija)

  Opis del in nalog: mobilni učitelj za DSP na območju štajerske regije neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja druga dela po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč – (savinjska regija)

  Opis del in nalog: mobilni učitelj za DSP na območju savinjske regije neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja druga dela po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč – (osrednjeslovenska/dolenjska regija)

  Opis del in nalog: mobilni učitelj za DSP na območju osrednjeslovenske/dolenjske regije neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja druga dela po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence, vzgojnem zavodu)

  Opis del in nalog: Neposredno izvajanje rednega vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljanje drugega dela po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja, delo v popoldanskem in nočnem času. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Tajnik VIZ in knjigovodja

  Opis del in nalog: opravlja naloge, določene s predpisi in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest za tajnika VIZ in knjigovodja. Poklicna strokovna izobrazba: VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA ADMINISTRATIVNE UPRAVNE, EKONOMSKE SMERI, Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo zoper spolno nedotakljivost. Znanje jezikov: slovenski jezik…

Dostopnost