Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Strokovni center


Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje gluho-slepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju … Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oziroma mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida. Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale, bodo zaokrožene v celoto in se bodo izvajale kontinuirano v vseh obdobjih od rojstva do vstopa na trg delovne sile.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Projekt Strokovni center.

Naziv projekta:

Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju Projekt Strokovnega centra)

Logotip: EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost

Vrednost projekta: 400.000 EUR

Za obdobje: od objave javnega razpisa v Ur. l. RS do 30. 9. 2020

Delo na projektu:

 • ravnateljica Katjuša Koprivnikar – vodja projekta,
 • Mag. Nina Čelešnik Kozamernik – strokovni vodja, koordinatorica projekta, nina.celesnik(pri)center-iris.si
 • Tanja Rudolf, dipl.slikarka – oblikovalka,
 • Tomaž Dojnik dipl. inž. rač. in inf. – računalničar, informator,
 • Dragana Žunič, dipl. def., tiflolog,
 • Janja Hrastovšek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Ana Mohorko, mag. proof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Sara Češarek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Marija Repe Kocman, prof. geo. in ruš.,
 • Dr. Aksinja Kermauner  – zunanja evalvatorka.

Prijava za razpisano skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Ciljne skupine:

 • otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do vstopa na trg delovne sile,
 • otroci in mladostniki s PPPU (primanjkljaji na posameznih področjih učenja),
 • družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU,
 • strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah,
 • potencialni delodajalci,
 • širše okolje.

Število sodelujočih

udeleženci2017201820192020Skupaj
otroci in mladostniki10555248165
družine/30303090
strokovni delavci, vključeni v izvajanje strokovnih nalog strokovnega centra88888
izobraževanja444213
udeleženci na izobraževanjih57707030184
podpisani dogovori s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami1515151560
(Skupno 1.287 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost