Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda


Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda,  z dne  06. 11. 2017.

Članom Sveta zavoda je bilo dne 20. 10. 2017 po meil-u odposlano gradivo za 1. korespondenčno sejo Sveta zavoda. Rok za vrnjeno glasovnico je bil do 26. 10. 2017.

Gradivo je vsebovalo:

1.    Seznam predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada.  

2.    Glasovnico o glasovanju s predlaganim sklepom.

Do dne 06. 11. 2017 se je v tajništvo zavoda in na elektronski naslov; dragana.zunic@center-iris.si, vrnilo  devet (9) veljavnih glasovnic, štiri (4) glasovnice se niso vrnile. (Skupaj 13 članov).

Ad 1

Svet zavoda je s  Sklepom št. 12, z dne 30. 05. 2017 sprejel sklep, da naj Svet staršev  v  Upravni odbor šolskega sklada imenuje štiri (4) predstavnike staršev. Svet staršev je na redni 7. seji sveta staršev dne 22. 09. 2017 imenoval štiri (4) predstavnike v Upravni odbor šolskega sklada.

Izid glasovanja je bil naslednji:

1.   Predstavniki staršev v Upravni odbor šolskega sklada so bili izvoljeni z:

       – 9 glasovi ZA

       – 0 glasovi PROTI

  Sprejet je sklep in se glasi:

S K L E P št. 36:

 V Upravni odbor šolskega sklada s strani predstavnikov staršev so izvoljeni:

1. Igor Prodanovič – predšolska vzgoja

2. Katja Podobnik – osnovna šola

3. Anita Erzetič – osnovna šola

4. Marija Banfič – srednja šola, domska vzgoja.

Mandat traja dve (2) leti.

Zapisala:  Marija Jager                                                                             

Predsednica Sveta zavoda: Dragana Žunič

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost