V šolskem letu 2020/2021 ne izvajamo srednješolskih programov.