Šolski sklad Centra IRIS je ustanovljen za enote, ki delujejo pod okriljem Centra IRIS: osnovno šolo z rednim programom, osnovno šolo s prilagojenim programom, srednjo šolo, enoto vrtca ter dom. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov ter financira dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina vzgojnega ter izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. S sredstvi sklada se lahko nakupuje nadstandardna oprema, zagotavlja se sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev ter pomoč socialno šibkim otrokom oziroma učencem.

Šolski sklad sestavlja upravni odbor s predsednikom in 6 člani. Člani upravnega odbora so zastopani iz treh predstavnikov delavcev Centra ter štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Številka računa šolskega sklada: 01100-6030689853 sklic 29900

Dokumenti:

(Skupno 152 obiskov, današnjih obiskov 1)