Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Prijava in odjava šolske prehrane


Starši oz. skrbniki učencev in dijakov, ki center obiskujejo dnevno, oddajo prijavo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu Prijava na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma najkasneje do 25. avgusta pred začetkom novega šolskega leta. Prijava se odda šolski socialni delavki in se hrani do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.

Starši oz. skrbniki lahko iz različnih razlogov (npr.: vključitev med šolskim letom) prijavijo učenca oz. dijaka na šolsko prehrano oz. posamezni obrok tudi med šolskim letom.

Obrazec za prijavo na šolsko prehrano:

Prijava se lahko kadarkoli prekliče ali spremeni z izpolnitvijo novega obrazca (pdf, doc) pri socialni delavki. Preklic oziroma sprememba velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oz. spremembe.

Kontakt:

  • Urška Mikolič
  • E-pošta: urska.mikolic@center-iris.si
  • Tel. številka: 01-2442-764

Cenik

Obroki so plačljivi po veljavnem ceniku.

Prehrano plačujejo starši oz. skrbniki po položnicah ali preko direktne bremenitve.

Za učence in dijake, ki na osnovi odločbe o usmeritvi med tednom v centru tudi bivajo, je prehrana brezplačna oz. se sredstva za prehrano zagotavljajo v okviru sredstev za oskrbo.

Dodatne informacije glede prejemanja in plačevanja računov dobite v računovodstvu:

  • E-pošta: racunovodstvo@center-iris.si
  • Tel. številka: 01-2442-761

Subvencionirana prehrana

Starši oz. skrbniki, ki želijo uveljavljati subvencijo za šolsko prehrano, morajo prijaviti otroka na šolsko prehrano. Šola nato sama pridobi podatke ali je otrok upravičen do subvencije in v kakšni višini. Staršem tako ni potrebno oddajati posebne vloge na Center za socialno delo, razen v primeru, da nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku. Starši naj bodo torej pozorni na to, da pravočasno uveljavljajo oziroma podaljšajo pravico do otroškega dodatka.

Za dodatne informacije v zvezi s subvencionirano prehrano se lahko obrnete tudi na šolsko socialno delavko:

  • Urška Mikolič
  • E-pošta: urska.mikolic@center-iris.si
  • Tel. številka: 01-2442-764

Odjava posameznega obroka

Med šolskim letom starši v primeru izostanka od pouka zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga odjavite posamezen obrok oz. obroke v eAasistentu najkasneje do 8. ure istega dne. Po tej uri se odjave za tekoči dan ne upošteva in bodo obroki zaračunani po veljavnem ceniku, za ostale dni pa bodo upoštevane od naslednjega dne dalje. Ob prihodu v šolo ni potrebna ponovna prijava na obroke, ker sistem obroke prijavi avtomatsko. V primeru tehničnih težav, da ne bi imeli dostopa do eAsistenta, odjavo prehrane lahko oddate na elektronski naslov: petra.hozjan@center-iris.si.

Kadar je učenec ali dijak odsoten zaradi dejavnosti, ki  jih organizira center (dnevi dejavnosti, šola v naravi, ekskurzije in izleti, tekmovanja, karantena razreda…) obroke odjavi organizator dejavnosti oz. razrednik.

(Skupno 359 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost