Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Posebni program vzgoje in izobraževanja


V posebni program vzgoje in izobraževanja se v Center IRIS lahko vključijo učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Poleg omenjenih motenj imajo lahko pridružene druge motnje.

Posebni program vzgoje in izobraževanja je zasnovan razvojno, saj sledi učenčevim
individualnim potrebam. Tako se vsakemu posamezniku prilagodijo načini dela, materiali in pripomočki, na raznih prireditvah (kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi) pa se mu dodeli tudi spremljevalca.

Obvezen program vključuje tri stopnje in traja 9 let. Vsaka stopnja traja tri leta, z vsakim letom in stopnjo pa se cilji in zahtevnost programa stopnjujejo glede na posameznikove spretnosti in sposobnosti.

Podrobnosti o programu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Področja programa

Program je razdeljen na šest področij: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja in delovna vzgoja.

Razvijanje samostojnosti

 • osvajanje spretnosti, ki vodijo v čim večjo samostojnost
 • navajanje na samostojno oblačenje in urejen videz
 • osvajanje osnovnih higienskih in socialnih navad
 • navajanje na samostojno prehranjevanje in izbiro hrane
 • osvajanje osnov orientacije v prostoru
 • osvajanje osnovnih pravil primernega obnašanja in ustrezne socialne navade

Splošna poučenost

 • razvijanje sluha, tipa, vida, okusa in vonja z namenom zaznavanja in spoznavanja učenčevega okolja
 • razvijanje komuniciranja in izražanja svojih potreb
 • spoznavanje samega sebe, predmetov, njihovih lastnosti, količin, vremenskih sprememb…
 • osvajanje časovne in prostorske orientacije

Gibanje in športna vzgoja

 • razvijanje gibalnih spretnosti
 • spodbujanje gibanja kot način sproščanja čustvene napetosti in spodbujati pozitivne oblike vedenja

Glasbena vzgoja

 • razvijanje učenčevih glasbenih sposobnosti, kot so ritmični čut, melodičini posluh, sposobnosti glasbenega pomnjenja
 • prepoznavanje glasbenih instrumentov in navajanje na rokovanje z avdioaparati

Likovna vzgoja

 • razvijanje fine motorike
 • seznanjanje z različnimi materiali in aktivnostmi

Delovna vzgoja

 • razvijanje delovnih navad, vztrajnosti, natančnosti, točnosti
 • osvajanje za razumevanje in upoštevanje navodil

Izbirne vsebine

Znotraj obveznega programa se izvajajo tudi izbirne vsebine, ki izhajajo iz šestih področij
obveznih vsebin in jih razrednik oddelka določi na začetku šolskega leta.

Nadstandardne dejavnosti

Nadstandardne dejavnosti niso del obveznega programa. Zaradi nastale ekonomske krize se bodo izvajale samo v primeru, če bodo zanje zagotovljena finančna sredstva. Izvajajo se v času izven pouka.

Podrobnejše informacije

Podrobnosti o programu si lahko preberete v PDF dokumentu Posebni program vzgoje in izobraževanja na spletni strani MIZŠ.

(Skupno 1.566 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost