šolsko leto 2020/2021

6.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 NAR MAT LUM TIT ŠPO
2. 8.50 – 9.35 SLJ DRU LUM TIT DRU
3. 9.40 – 10.25 SLJ GUM SLJ MAT SLJ
malica
4. 10.50 – 11.35 DRU ŠPO NAR SLJ SUČ
5. 11.40 – 12.25 MAT GOS MAT ŠPO DOP
6. 12.30 – 13.15 TIT GOS DOP ROP
7. 13.20 – 14.05

 

7.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 NAR MAT LUM TIT ŠPO
2. 8.50 – 9.35 SLJ DRU LUM TIT DRU
3. 9.40 – 10.25 TJA GUM SLJ MAT SLJ
malica
4. 10.50 – 11.35 DRU ŠPO NAR SLJ TJA
5. 11.40 – 12.25 MAT GOS MAT ŠPO DOP
6. 12.30 – 13.15 TIT GOS DOP DRU RAČ
7. 13.20 – 14.05 TIT

 

1.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 MAT SPO SLJ GUM
2. 8.50 – 9.35 ŠPO GUM ŠPO SLJ ŠPO
3. 9.40 – 10.25 MAT SLJ MAT TJA SPO
malica
4. 10.50 – 11.35 SLJ SLJ SLJ DOP MAT
5. 11.40 – 12.25 TJA SPO LUM
6. 12.30 – 13.15 LUM
7. 13.20 – 14.05

 

2.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 MAT SPO SLJ GUM
2. 8.50 – 9.35 ŠPO GUM ŠPO SLJ ŠPO
3. 9.40 – 10.25 MAT SLJ MAT TJA SPO
malica
4. 10.50 – 11.35 SLJ SLJ SLJ DOP MAT
5. 11.40 – 12.25 TJA SPO LUM SLJ
6. 12.30 – 13.15 LUM
7. 13.20 – 14.05

 

3.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 MAT SPO SLJ GUM
2. 8.50 – 9.35 ŠPO GUM ŠPO SLJ ŠPO
3. 9.40 – 10.25 MAT SLJ MAT TJA SPO
malica
4. 10.50 – 11.35 SLJ SLJ SLJ DOP MAT
5. 11.40 – 12.25 TJA SPO LUM MAT SLJ
6. 12.30 – 13.15 LUM
7. 13.20 – 14.05

 

6.A – Karmen Grum

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ZGO SLJ ŠPO
2. 8.50 – 9.35 MAT TJA GEO SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 ŠPO SLJ NAR SLJ MAT
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠPO SLJ LUM/GUM MAT TJA
5. 11.40 – 12.25 NAR GOS LUM/GUM TJA TJA
6. 12.30 – 13.15 GOS TIT DOP
7. 13.20 – 14.05 TIT KOM-R

 

7.A – Karmen Grum

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ZGO SLJ GEO ŠPO
2. 8.50 – 9.35 MAT TJA GEO SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 ZGO DKE NAR SLJ MAT
malica
4. 10.50 – 11.35 ŠPO SLJ LUM/GUM MAT TJA
5. 11.40 – 12.25 NAR OGL LUM/GUM TJA TJA
6. 12.30 – 13.15 ŠSP/SPH OGL TIT DOP KOM-R
7. 13.20 – 14.05 ŠSP/SPH NAR TIT KOM-R

 

9.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 SLJ GEO MAT KEM
2. 8.50 – 9.35 ZGO ZGO KEM GEO BIO
3. 9.40 – 10.25 MAT MAT SLJ TJA TJA
malica
4. 10.50 – 11.35 BIO MAT SLJ TJA ŠPO
5. 11.40 – 12.25 ŠPO LUM/OGL FIZ SLJ KOM-R
6. 12.30 – 13.15 KEŽ/ŠSP LUM/OGL FIZ SLJ GUM
7. 13.20 – 14.05 KEŽ/ŠSP DOP

 

1.AM – Maja Rejc

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 SPO SLJ TJA SLJ
2. 8.50 – 9.35 SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 TJA GUM MAT MAT GUM
malica
4. 10.50 – 11.35 SOV ŠPO SPO KOM SPO
5. 11.40 – 12.25 ŠPO MAT LUM SOV DOP
6. 12.30 – 13.15 ŠPO KOM LUM
7. 13.20 – 14.05

 

2.AM – Maja Rejc

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 SPO SLJ TJA SLJ
2. 8.50 – 9.35 SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 TJA GUM MAT MAT GUM
malica
4. 10.50 – 11.35 SLJ ŠPO SPO SOV SPO
5. 11.40 – 12.25 ŠPO MAT LUM KOM DOP
6. 12.30 – 13.15 ŠPO SOV LUM
7. 13.20 – 14.05

 

3.AM – Ines Cokan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠPO LUM ŠPO MAT SLJ
2. 8.50 – 9.35 MAT LUM MAT SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 SPO SLJ TJA GUM ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 TJA SPO SLJ SLJ KOM
5. 11.40 – 12.25 SOV MAT DOP SPO
6. 12.30 – 13.15 SLJ GUM
7. 13.20 – 14.05 SLJ

 

5.AM – Ines Cokan

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠPO LUM ŠPO MAT SLJ
2. 8.50 – 9.35 MAT LUM TJA SLJ MAT
3. 9.40 – 10.25 DRU SLJ TJA GUM ŠPO
malica
4. 10.50 – 11.35 TJA DRU SLJ SLJ GOS
5. 11.40 – 12.25 NIT MAT DOP DRU
6. 12.30 – 13.15 SOV GUM NIT NIT
7. 13.20 – 14.05 KOM

 

Seznam predmetov

SLJ – slovenščina

TJA – tuji jezik angleščina

LUM – likovna umetnost

GUM – glasbena umetnost

MAT – matematika

TIT – tehnika in tehnologija

GOS – gospodinjstvo

NAR – naravoslovje

NIT – naravoslovje in tehnologija

GEO – geografija

ZGO – zgodovina

SPO – spoznavanje okolja

DRU – družba

FIZ – fizika

KEM – kemija

BIO – biologija

ROP – računalniško opismenjevanje

ŠPO – šport

KOM – komunikacija računalništvo

KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)

DKE – domovinska in državljanska vzgoja

SPH – sodobna priprava hrane

TVZ – turistična vzgoja

ŠNO – šolsko novinarstvo

PZB – pevski zbor

KOŠ – košarka (krožek)