Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zdrava šola


Logotip Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.

Vanj je Slovenija vključena že od leta 1993. Šole, vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudijo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev s sistematičnim ozaveščanjem prek vsebin v učnem načrtu, različnih dejavnosti, projektov in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter zdravstveno službo. Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev znanja, lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. Poleg tega, da si šole same zastavljajo interne naloge glede na možnost in potrebe, se vključujejo tudi v skupno »rdečo nit«, ki je vsako leto vezana na drugo tematiko.

Program Zdrave šole poudarja v prvi vrsti našo primarno aktivnost-pouk, pouk o zdravju, v drugi vrsti pa klimo v razredu, medsebojne odnose, šolska pravila, organiziranost prehrane ter ekološko ozaveščanje. Tretji vidik delovanja pa je sodelovanje s širšo skupnostjo, s starši in lokalno zdravstveno službo. Projekt Slovenske mreže zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Nacionalno koordinacijo projekta vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Ena od lastnosti zdravih šol je celostni pristop, za katerega je značilno:

 • program zajema celotno šolo (učence, učitelje, starše);
 • vsebine zdravja so vključene v učni načrt, pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje); prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje – pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti …);
 • načelo spodbujanja k sodelovanju (sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo, odprtost navzven, povezovanje z okoljem);
 • programi so dolgoročno in intenzivno naravnani ( trajanje dalj časa, skozi vse leto, več let).

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Naša šola se je v maju 2016 priključila Slovenski mreži zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še več pozornosti sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši. Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Dogodki in gradiva v okviru projekta Zdrava šola

(Skupno 1.403 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost