TIFLO sekcija združuje strokovne delavce na področju dela s slepimi in slabovidnimi osebami oz. osebami z okvaro vidne funkcije. Sedež sekcije je na Centru IRIS.

Cilji delovanja:

 • izobraževanje s področja strokovnih vprašanj na srečanjih vseh članov TIFLO sekcije 2x-3x letno;
 • obravnava strokovnih vprašanj v strokovnih komisijah sekcije;
 • ohranjanje stikov s sorodnimi institucijami v tujini;
 • članstvo in aktivna udeležba v mednarodnih združenjih in na mednarodnih konferencah s področja slepote in slabovidnosti (npr. ICEVI, MDVI Euronet);
 • oblikovanje predlogov za sekcijska priznanja
 • aktivno sodelovanje v Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije pri razvojnih in vključevanju v aktualne dogodke
 • osveščanje javnosti.

Organi sekcije:

 • Predsednica: Mateja Maljevac, Center IRIS
 • Podpredsednica: Marija Jeraša, Center IRIS
 • Članica: Damjana Oblak, Center IRIS

Predstavniki v organih društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije:

 • Glavni odbor:  Aksinja Kermauner, UP PEF, podpredsednica DSRPS in Mateja Maljevac, Center IRIS
 • Komisija za razvoj področja: Katjuša Koprivnikar, Center IRIS
 • Komisija za plakate Antona Skale: Tatjana Murn, Center IRIS
 • Komisija za mednarodno sodelovanje: Marija Jeraša, Center IRIS
 • Komisija za izbor otroških in mladinskih glasil: Aksinja Kermauner, Center IRIS
 • Komisija za priznanja: Tatjana Murn, Damijana Dušak, Monika Šivic (vse Center IRIS)

Člani sekcije lahko dostopajo do informacij sekcije in do aktualnih gradiv v spletni učilnici Tiflo sekcija.

Dokumenti sekcije in druga gradiva: