Srečanja skupine za strokovne delavce v vrtcih, ki delajo s slepimi in slabovidnimi otroki, so namenjena vzgojiteljem, pomočnikomvzgojiteljev, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovnepomoči, ki poučujejo v vrtcih v programih s prilagojenim izvajanjem in zdodatno strokovno pomočjo.

Strokovni delavci se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ter si medsebojno izmenjujejo izkušnje v inkluzivnih procesih vzgoje in izobraževanja.

Datumi srečanj skupine so navedeni v Katalogu dejavnosti.

Skupina za učitelje na področju zgodnje obravnave in vzgojiteljev v vzgojnih vrtcih

Srečanja skupine za strokovne delavce na področju zgodnje obravnave so namenjena vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatnestrokovne pomoči, ki poučujejo v razvojnih vrtcih. Strokovni delavci se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ter otroki dodatnimi motnjami in si medsebojno izmenjujejo izkušnje.

Datumi srečanj skupine so navedeni v Katalogu dejavnosti.