Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Cenik storitev


Cenik je bil potrjen na korespondenčni seji Sveta zavoda, dne 7. 9. 2022.


Prehrana

Vrtec

zajtrk 0,70 €/osebo
kosilo 2,00 €/osebo
popoldanska malica 0,60 €/osebo

Osnovna/srednja šola

zajtrk  1.20 €/osebo
dopoldanska malica  0,90 €/osebo
kosilo 1 (1. – 5.r) 2,60 €/osebo
kosilo 2  (6. -9. + sš)  2,90 €/osebo
popoldanska malica  0,70 €/osebo
večerja 2,45 €/osebo

Zaposleni/zunanji

zajtrk 2,00 €/osebo
malica 2,70 €/osebo
kosilo:  
 • kosilo zaposleni
4,20 €/osebo 
 • kosilo zunanji
5,80 €/osebo
 • kosilo z dostavo (samo v okolici Centra IRIS)
7,80 €/osebo 
 • lunch paket
5,00 €/osebo
večerja 5,20 €/osebo
pogostitev:  
 • čaj/kava, sok/voda, sendvič, sadje
3,80 €/osebo
 • čaj/kava, sok/voda rogljiček/piškoti
3,50 €/osebo
malica v temi 8,00 €/osebo
večerja v temi – zunanji 25,00 €/osebo
večerja v temi – zaposleni 12,50 €/osebo

Izobraževanja

35 urni tečaj računalništva/slepega tipkanja (za skupino petih otrok s posebnimi potrebami) 250,00 €/osebo
tečaj slepega tipkanja – individualno 15,00 €/osebo/uro
tečaj slepega tipkanja (za skupino petih otrok s posebnimi potrebami) 8,00 €/osebo/uro
izobraževanje strok. delavcev OŠ, SŠ in vrtcev:  
 • do 6 pedagoških ur
40,00 €/osebo
 • 6 -10 pedagoških ur
60,00 €/osebo
 • 10 -15 pedagoških ur
90,00 €/osebo
osnovno izobraževanje strokovnjakov iz zunanjih institucij – zaključene skupine (npr. muzeji, knjižnice…) do 6 udeležencev  285,00 €/6 pedagoških ur

Storitve

individualna tiflopedagoška pomoč (brez odločbe o usmeritvi) 40,00 €/uro
ocena funkcionalnosti vida 50,00 €/uro
strokovno svetovanje in testiranje 40,00 €/uro
strokovno prilagajanje gradiv v brajico 18,00 €/uro
oblikovanje in prilagajanje zahtevnejših gradiv v brajico 20,00 €/uro
izris tipne slike 20,00 €/uro
tiskanje gradiv v brajici (brajev papir) 0,60 €/stran
tiskanje gradiv v brajici in tipnih slik (termo, plastika, mikrokapsulni papir) 1,00 €/stran
tiskanje na UV tiskalniku po katalogu

Vodeni obiski

vrt čutil in delavnice – predšolski otroci (min. 6 oseb):  
 • do 10 otrok
6,00 €/osebo
 • do 25 otrok
5,00 €/osebo
 • do 55 otrok
4,00 €/osebo
vrt čutil in delavnice – učenci, dijaki (min. 6 oseb):  
 • do 10 otrok
8,00 €/osebo
 • do 25 otrok
6,00 €/osebo
 • do 55 otrok
5,00 €/osebo
vrt čutil in delavnice – odrasli (min. 6 oseb) 10,00 €/osebo
voden obisk Centra IRIS (min. 5 oseb) 10,00 €/osebo

Gradiva

didaktični pripomočki po katalogu
Tiflokolor (orientacijski diagnostični pripomoček za ugotavljanje barvnega vida pri majhnih otrocih) 60,00 €
zvezek – prilagojeni 3,50 €
literatura:  
 • Sonkesn, P. in Stiff, B.: Pokaži mi kaj vidiš
2,50 €
 • ABC “Vsakodnevne spretnosti”
2,50 €
 • Murn, T.: Kaj piše na tabli? ne vidim prebrati!
12,70 €

Prilagajanje tekmovalnih pol

enostavno gradivo srednje zahtevno gradivo zahtevno gradivo
Do 2,5 DU/polo Od 3 do 8 DU/polo Od 9 do 15 in več DU/polo
Do 50 €/polo Od 60 do 180 €/polo Od 190 do 300 €/polo
Strokovni pregled pole z vidika prilagoditve za slabovidne oz. slepe. Strokovni pregled pole z vidika prilagoditve za slabovidne oz. slepe. Strokovni pregled pole z vidika prilagoditve za slabovidne oz. slepe.
Priprava in enostavno oblikovanje besedila v povečavi, brajici ali elektronski obliki za slepe (slabovidne). Po potrebi priprava izhodiščnega besedila kot priloga k poli.

Priprava in srednje zahtevno oblikovanje besedila v povečavi, brajici ali elektronski obliki za slepe (slabovidne). Po potrebi priprava izhodiščnega besedila ali posameznih nalog kot priloga k poli.

Priprava gradiva v LMZ*.

Priprava in zahtevno oblikovanje besedila v povečavi, brajici ali elektronski obliki za slepe (slabovidne). Po potrebi priprava izhodiščnega besedila ali posameznih nalog kot priloga k poli.

Priprava gradiva v LMZ*.

Priprava enostavnega slikovnega gradiva (za slabovidne), ki ne potrebuje večjega dodatnega oblikovanja. Priprava srednje zahtevnega slikovnega gradiva (za slabovidne), ki potrebuje dodatni izris oz. poenostavitev slikovnega gradiva. Priprava zahtevnega slikovnega gradiva (za slabovidne), ki potrebuje ponovni izris oz. poenostavitev slikovnega gradiva in priprava v več delih.
Priprava enostavnega tipnega slikovnega gradiva, ki ne potrebuje dodatnega oblikovanja. Priprava srednje zahtevnega tipnega slikovnega gradiva, ki potrebuje dodatni izris oz. poenostavitev slikovnega gradiva. Priprava zahtevnega tipnega slikovnega gradiva, ki potrebuje ponovni izris oz. poenostavitev slikovnega gradiva in priprava v več delih.
/ / Izris grafičnih prikazov na pozitivno folijo.
/ / Priprava modelov.
Tisk brajice na brajev papir in tisk tipnega slikovnega gradiva na mikorkapsulni papir. Tisk brajice na brajev papir in tisk tipnega slikovnega gradiva na mikorkapsulni papir. Tisk brajice na brajev papir in tisk tipnega slikovnega gradiva na mikorkapsulni papir.
Koordinacija s tekmovalno komisijo. Koordinacija s tekmovalno komisijo. Koordinacija s tekmovalno komisijo.

* LMZ – linearni matematični zapis za slepe

Po vpogledu v tekmovalno polo bomo ocenili okvirne stroške prilagajanja. Končni znesek ne bo presegal najvišje ocene stroškov v posamezni kategoriji.

Za pravočasno prilagoditev moramo pole v prilagoditev prejeti vsaj 14 dni pred datumom izvedbe tekmovanja.

(Skupno 1.188 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost