Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Obvestila

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 4x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (V)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: VARUH NEGOVALEC (V)

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, delo v popoldanskem času, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: VARUH NEGOVALEC (V) – nadomeščanje delavke

  Opis del in nalog: izvaja naloge po navodilu učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, opravlja nego otrok, opravlja varstvo otrok, spremlja otroke na dneve dejavnosti in interesnih dejavnostih, sodeluje s strokovnimi delavci, opravlja druga dela po nalogu ravnatelja zavoda. Poklicna strokovna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, (V)-  tehniško izobraževanje. Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj komunikacije – logoped  

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in sklepi vodstva zavoda; opravlja druge naloge v nujnih primerih. Poklicna strokovna izobrazba: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Svetovalni delavec

  Opis del in nalog: svetuje in pomaga učiteljem/vzgojiteljem pri delu z dijaki/učenci ali starši, ki potrebujejo učno in vzgojno pomoč; izvaja dejavnosti za zagotovitev regresiranega plačila šolske prehrane, učbenikov in drugih oblik socialne pomoči; usmerja starše v ustanove za pomoč dijakom/učencem s težavami; sodeluje pri poklicnem usmerjanju in obvešča dijake o posameznih študijskih programih; zbira […]

 • Razpisani seminarji

  Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju nudimo podporo in nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave slepih in slabovidnih otrok ter otrok z okvaro vida preko izvajanja seminarjev, razpisani v katalogu KATIS. V šolskem letu 2023/2024 bo Center IRIS izvajal naslednje programe profesionalnega usposabljanja: Udeleženci iz šolstva se v portal Katalog programov […]

  Razpisani seminarji
 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj angleščine in OPB

  Opis del in nalog: Izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; izvajanje OPB; izvajanje aktivnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti; vodenje oddelčne skupnosti; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev zavoda; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; opravlja druga dela po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za DSP – mobilni učitelj

  Opis del in nalog: izvajanje dodatne strokovne pomoči; izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka; sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev; sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo; priprava pedagoške in ostale potrebne dokumentacije; sodelovanje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami; izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih zavodih oziroma organizacijah in se jih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 3x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (V)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih ali slepih […]

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov (V)

  Opis del in nalog: pomaga gibalno oviranim ali slepim učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojnega/vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se gibalno ovirani oziroma slepi učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, delo v popoldanskem in nočnem času, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi […]

pojdi na vrh strani