Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Kategorija: Arhiv objav 2021/22

 • Začetek šole v naravi 2022

  Sporočamo, da smo srečno prispeli v Izolo in začenjamo našo morsko pustolovščino. Vse vas lepo pozdravljamo.

  Začetek šole v naravi 2022
 • Mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+ projekta OMDER v Centru IRIS

  Center IRIS sodeluje pri projektu OMDER: Orientation and mobility: Digital Educational Readiness, ki ga vodijo italijanski partnerji Rittmeyer (Regionalna institucija za osebe s slepoto) iz Trsta. Pri projektu sodelujejo še partnerji iz Avstrije, Bolgarije in še ena skupina iz Italije. V tednu od 7.6. – 9.6. smo se s tujimi strokovnjaki na področju tiflopedagogike srečevali…

  Mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+ projekta OMDER v Centru IRIS
 • Obisk Specialnega Zdravka in delavnice Šolske sheme, 1.4. ter 1.6.2022

  Prejšnji teden nas je po dveh mesecih znova obiskal Specialni Zdravko (Društvo za kulturo inkluzije). Učenci so na delavnicah na zabaven način ter ob gibalnih aktivnostih spoznavali koncept zdravega življenjskega sloga. V okviru Šolske sheme pa smo si na delavnicah naredili zdrave sadne prigrizke in napitke ter se poučili o zdravih prehranskih navadah. Več o…

  Obisk Specialnega Zdravka in delavnice Šolske sheme, 1.4. ter 1.6.2022
 • Izobraževanje za delo z učenci z okvaro vida in sluha

  V maju so nas obiskale kolegice iz Malega doma – Zagreb (dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladih), kjer se ukvarjajo z otroki z več motnjami. Za nas so v okviru projekta Gluhoslepota – dvig kompetenc učiteljev in poučevanje gluhoslepih otrok v Centru IRIS pripravile izobraževanje z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in…

  Izobraževanje za delo z učenci z okvaro vida in sluha
 • Zapisnik 6. seje sveta zavoda

  6. redna seja sveta zavoda je bila dne 1. 6. 2022 ob 16.00 uri na daljavo. Dnevni red: Seznanitev članov Sveta zavoda z revizijo. Več si lahko preberete v zapisniku 6. redne seje sveta zavoda (pdf).

 • Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2022/23

  Spoštovani starši! Pred vami so seznami učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih učitelji izbrali za šolsko leto 2022/23. Za učence 1. triletja je gradivo brezplačno (če je v mejah cene, ki ga določi MIZŠ) in ga dobijo v prvem tednu pouka. Učenci od 4. do 9. razreda bodo v prvih dneh novega šolskega leta…

 • Informacije o sebi

  Prvi korak k razumevanju in sprejemanju okvare vida je poznavanje lastne diagnoze. To je praviloma dlje časa trajajoč proces, kjer nudimo otroku z okvaro vida ustrezno pomoč in podporo. Poznavanje lastnega stanja spodbuja sposobnosti samozagovorništva in otroku omogoči izmenjavo informacij z drugimi o lastnih posebnih potrebah. Otroci z okvaro vida pogosto zanikajo svoje težave in…

  Informacije o sebi
 • Nebesedno sporazumevanje

  Otroci z okvaro vida ne morejo ali težje prepoznavajo in razumejo nebesedno sporazumevanje, saj se veščine neverbalnega sporazumevanja učimo spontano z opazovanjem drugih. Ker socialna interakcija temelji na opazovanju in razumevanju nebesednih odzivov drugih, se lahko zgodijo različne nerodnosti v sporazumevanju otroka z okvaro vida: otrok z okvaro vida lahko zelo dolgo časa govori, ne…

  Nebesedno sporazumevanje
 • Besedno sporazumevanje

  Besedno sporazumevanje se nanaša na vrsto sporazumevanja, ki vključuje uporabo jezikovnih znakov (črke in foneme). To pomeni, da nujno zahteva uporabo pisnih ali ustnih besed ali izrazov. Preko besednega sporazumevanja si ljudje izmenjujemo informacije, mnenja, izražamo čustva itd. Je zelo pomembno za socialni razvoj vsakega posameznika. Otroci z okvaro vida, ki so vključeni v pogovor,…

  Besedno sporazumevanje
 • Ohranjanje stikov

  Za otroke z okvaro vida je ohranjanje stikov zaradi odsotnosti vida lahko velik izziv. Lahko občutijo strah pred svetom videčih vrstnikov in zaradi tega težje naredijo korake iz varnega družinskega okolja in težje vzpostavljajo nove odnose. Težko ocenijo in razumejo komunikacijsko situacijo, v kateri se nahajajo. Pri komunikaciji so lahko zadržani in doživljajo stres zaradi…

  Ohranjanje stikov
Dostopnost