Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Avtor: Magdalena Oletič

 • Nadomeščanja, 8. 10. 2019

  Torek, 8. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 7.30-9.30 PPVI 3-4 M. Camloh 9.30-11.30 PPVI 3-4 M. Ledinek J. Grlica 11.30-12.30 PPVI 2 L. Pavli Fister A. Pečaver 10.30-11.30 PPVI 5-6 A. Ponikvar 11.30-13.30 PPVI 3-4 N. Strnad

 • Nadomeščanja, 7. 10. 2019

  Ponedeljek, 7. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 7.30-8.30 PPVI 3-4 M. Kraner 8.30-10.30 U. Lah 10.30-13.30 M. Kačič J. Grlica 8.30-12.30 PPVI 2 M. Ledinek

 • Nadomeščanja, 4. 10. 2019

  Petek, 4. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 7.30-12.30 PPVI 3-4 M. Šivic A. Pečaver 1. 2ET G. Tanšek združi 3.-4. 5/6B G. Tanšek združi 11.30-12.30 PPVI 2 J. Grlica

 • Nadomeščanje, 3. 10. 2019

  Četrtek, 3. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 10.30-12.00 PPVI 3-4 M. Šilc A. Pečaver 12.00-13.30 PPVI 3-4 N. Strnad

 • Nadomeščanje, 2. 10. 2019

  Sreda, 2. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 8.00-9.30 PPVI 3-4 D. Turecki 9.30-12.30 PPVI 3-4 Z. Kopmajer 12.30-13.30 PPVI 3-4 L. Pavli Fister

 • Nadomeščanje, 1. 10. 2019

  Torek, 1. 10. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje A. Pečaver 7.30-9.30 PPVI 2 J. Grlica 9.30-11.30 PPVI 5-6 N. Schmidt 11.30-13.30 PPVI 3-4 M. Šilc S. Skubic 8.00-11.30 PPVI 3-4 T. Cortes Simoes

 • Nadomeščanje, 30. 9. 2019

  Ponedeljek, 30. 9. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 7.30-8.30 PPVI 3-4 M. Kraner 8.30-12.30 N. Strnad 12.30-13.30 S. Šilc

 • Nadomeščanje, 27. 9. 2019

  Petek, 27. 9. 2019 Odsotni učitelj Ura Razred Nadomeščanje S. Skubic 7.30-12.30 PPVI 3-4 M. Šivic A. Pečaver 1. 2ET G. Tanšek združi 3.-4. 5/6B G. Tanšek združi 11.30-12.30 PPVI 2 J. Grlica G. Tanšek 2. 2ET M. Jeraša M. Jenčič 3. 2ET M. Jeraša zaposlitev

 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA

  Opis del in nalog: opravlja dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom, neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje drugega dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2)        Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence,…

 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA (M/Ž)

  Opis del in nalog: poučevanje v podaljšanem bivanju za slepe in slabovidne ter opravlja druga dela po navodilih ravnateljice. Poklicna strokovna izobrazba: VISOKOŠOLSKA  UNIVERZITETNA  IZOBRAZBA (VII/2) Druga potrebna dodatna znanja oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, izkušnje s slepimi in slabovidnimi otroki…

Dostopnost