Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Avtor: Magdalena Oletič

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (domovinske in državljanske kulture in etike in OPB)

  Opis del in nalog: učitelj (domovinske in državljanske kulture in etike in OPB) neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (tehnike in tehnologije in OPB)

  Opis del in nalog: učitelj (tehnike in tehnologije in OPB) neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (tehnike in tehnologije in učitelj vsakodnevnih opravil v posebnem programu)

  Opis del in nalog: učitelj (tehnike in tehnologije in učitelj vsakodnevnih opravil v posebnem programu) neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (slovenščine in OPB)

  Opis del in nalog: učitelj slovenščine in OPB neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (matematike)

  Opis del in nalog: učitelj matematike neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj (računalništva)

  Opis del in nalog: učitelj računalništva neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Učitelj za dodatno strokovno pomoč (psiholog)

  Opis del in nalog: učitelj za DSP – psiholog neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči iz predmetnega področja, izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja drugo delo po nalogu in pooblastilu ravnatelja in…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: Svetovalni delavec – strokovni delavec za izvajanje programa strokovnega centra

  Opis del in nalog: izvaja aktivnosti za prepoznavanje področja slepote in slabovidnosti, koordinira, organizira in vodi delavnice, seminarje, izobraževanja s področja prepoznavanja slepote in slabovidnosti, sodeluje z oddelkom za prilagajanje gradiv in prilagajanju, pregledu prilagojenih gradiv, sodeluje pri vseh dejavnostih razvoja področja slepote in slabovidnosti, preverja delovanje pripomočkov za slepe in slabovidne, opravlja druga dela…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 3x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov

  Opis del in nalog: pomaga otrokom/učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se otroci/učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, delo možno tudi v popoldanskem času, opravlja druge naloge po navodilih vodstva zavoda, vodje kuhinje in organizatorja prehrane v skladu s predpisi. Poklicna strokovna…

 • Objavljamo prosto delovno mesto: 2x Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov

  Opis del in nalog: pomaga otrokom/učencem/dijakom, da lahko prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za to, da se otroci/učenci/dijaki varno gibljejo po objektu in jim pri tem pomaga, delo možno tudi v popoldanskem času, opravlja druge naloge po navodilih vodstva zavoda, vodje kuhinje in organizatorja prehrane v skladu s predpisi. Poklicna strokovna…

Dostopnost