Predlog učbenikov za prilagoditev, ki smo ga 17. 6. 2020 posredovali na MIZŠ

OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA:

Prilagoditev v brajici, v obliki txt ali v linearnem matematičnem zapisu za slepe (LMZ), s
pripadajočimi tipnimi prikazi:

 1. Radovednih pet Družba 5, brajica in tipni prikazi;
 2. Radovednih pet Slovenščina 5, brajica;
 3. Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred OŠ, brajica;
 4. Spoznavam svoje telo 8, brajica in tipni prikazi;
 5. Likovno izražanje 7, brajica in tipni prikazi;
 6. Glasba danes in nekoč 7, brajica in tipni prikazi;
 7. Geografija 1, txt in tipni prikazi;
 8. Gospodinjstvo, brajica in tipni prikazi;
 9. Dotik narave 7, txt in tipni prikazi;
 10. Raziskujem stari svet 7, brajica in tipni prikazi;
 11. Tehnika in tehnologija 7, brajica in tipni prikazi;
 12. Raziskujem preteklost 7, brajica in tipni prikazi;
 13. Domovinska in državljanska kultura in etika 7, txt;
 14. Matematika 2, LMZ in tipni prikazi;
 15. Fizika 1, LMZ in tipni prikazi;
 16. Alfa – Kombinatorika, verjetnostni račun, LMZ in tipni prikazi.

Zaradi dogovarjanj z založbami in izvajalci prilagoditev je možen odstop oz. sprememba
zgoraj navedenih naslovov.

Prav tako se v brajico že prilagaja:

Radovednih pet Matematika 5 Mladen Kopasić 978-961-271-684-4 2016 Rokus Klett

Ostali predlogi, ki smo jih dobili do marca 2020, so že prilagojeni pri nas oz. na KSS oz. se bodo prilagajali sproti po navodilih učečih učiteljev.

 

Oznake: