Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zapisnik 7. seje Sveta zavoda


7. seja Sveta zavoda je bila dne 6. 3. 20196, ob 15.00 uri, v zbornici Centra IRIS.

Dnevni red:

 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 7. redne seje Sveta zavoda.
 2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 10. 10. 2018.
 3. Potrditev predstavnice staršev v Svet zavoda.
 4. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij.
 5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2018 (zaključni račun).
 6. Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2019.
 7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda.
 8. Potrditev cenika presojanja za skotopični sindrom.
 9. Potrditev pravilnika o računovodstvu.
 10. Seznanitev s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz šolskega sklada.
 11. Razno.

Več si lahko preberete v zapisniku (pdf).

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dostopnost