Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zakon o socialnem vključevanju invalidov


Državni zbor je 17.4.2017 sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. (Uradni list RS, št. 30/18) Namen zakona je ustvarjati pogoje za čimbolj enakopravno in enakovredno življenje oseb s trajnimi ali prirojenimi okvarami, ki brez nudenja podpornih storitev nemorejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih funkcij ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje vdružbo. Republika Slovenija zagotavlja mrežo socialno varstvenih storitev (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo). Zakon opredeljuje postopek pridobitev statusa invalida, denarne prejemke (nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, družinska pokojnina in družinska invalidnina) in podporne storitve. Nabor in vsebino posameznih podpornih storitev (usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo)  pripravi Inštitut RS za socialno varstvo vsodelovanju z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo. Zakon naj bi se se začel uporabljati 1. 1. 2019. Za več informacij se lahko obrnete na pristojni Centerza socialno delo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Center IRIS.
(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dostopnost